Number of the records: 1  

legislativa

 1. Descriptorlegislativa
  English Descriptorlegislation, laws on cinema
  See also< stát a film
  > autorské právo
  > licenční právo
  > nabídková povinnost
  > ochranné známky
  > patenty
  > registrace filmů
  = autorské pirátství
  = dovoz filmů
  = kvóty
  = právo a film
  = státní regulace
  = vývoz filmů
  UDC34:791
  Version11
  CatalogNFA
  LocationsNFA
  References (15) - soubor klíčových slov
  (286) - ARTICLES
  (1) - Sbírka CD a DVD
  (326) - Books
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1