Number of the records: 1  

dovoz filmů

 1. Descriptordovoz filmů
  English Descriptorimport of films
  See also< filmová distribuce
  = clo na dovezené filmy
  = daně
  = kulturní dominance
  = kvóty
  = legislativa
  = obchodní dohody
  = vývoz filmů
  = zahraniční filmy
  UDC339.562:791
  Version7
  CatalogNFA
  LocationsNFA
  References (8) - soubor klíčových slov
  (44) - ARTICLES
  (98) - Books
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1