Počet záznamů: 1  

Zvukoprostor - prostorzvuk

 1. Akademie múzických umění v Praze

  Zvukoprostor - prostorzvuk / [Michal Rataj ... et al.]. -- Vyd. 1. -- V Praze : Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2018. -- 241 s. : il., noty, schém., grafy. -- Poznámky v textu - Resumé v angličtině - Bibliografie - Prostor je pojem, který vytváří rámec pro vztahy, v prostoru probíhá naše komunikace. Jedním z principů takové komunikace, který je předmětem předkládaného textu, je komunikace akustická. V několika kapitolách se autoři, zamýšlejí nad rozmanitými aspekty vzájemných vztahů mezi hudbou, zvukem a prostorem. Slavomír Hořínka v historické sondě odhaluje, jak se prostorová poslechová zkušenost odráží v budování vokálně instrumentálního repertoáru, respektive v zacházení s různými parametry kompoziční struktury. Michal Rataj tematizuje tradici prostorových zvukových projekcí. Jan Trojan rekapituluje zrod mobilního akusmonia, nového "hudebního nástroje", který vznikal na hudební fakultě AMU v letech 2016-2018. Poslední studie Tomáše Dvořáka vysvětluje rozdíl těchto dvou termínů. Poslouchat znamená jednak vnímat sluchem, jednak dbát něčích pokynů, být poslušný a disciplinovaný. Oba významy slova (tedy i odposlech) jsou spolu úzce svázány, jak ostatně prozrazuje i časté a poněkud nepřesné chápání sluchu jako pasívního smyslu. Odposlouchávání implikuje jiný režim organizace a moci. Posun od poslechu k odposlechu odpovídá přechodu od disciplinárních společností ke společnostem kontroly. Autor si bere jako příklad film Karla Kachyni z roku 1970 "Ucho". -- ISBN 978-80-7331-485-9 (brož.)

  1. zvuková aparatura 2. zvuk ve filmu 3. ticho ve filmu 4. akustika 5. kolektivní monografie 6. studie

  I. Rataj, Michal, 1975- II. Název : Zvukoprostor, prostorzvuk

  778.534.4+791.23+681.84+534+534.32+534.86+78+78.06+534.86+(048.8:082)+(048.8)
  ABC135

Počet záznamů: 1