1. Descriptorcenzura
  English Descriptorcensorship
  See also< legislativa
  > zakázaný film
  = distribuční problémy
  = kategorizace filmů
  = náboženství a film
  = násilí ve filmu
  = politika a film
  = pornografie a film
  = stát a film
  = střihy do filmu
  References (9) - soubor klíčových slov
  (179) - ARTICLES
  (5) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (2) - Sbírka CD a DVD
  (160) - Books
  subject heading

  subject heading

 2. 2.daně

  Descriptordaně
  English Descriptortaxes, entertaintment tax, import duties on films, levy
  See also< stát a film
  > clo na dovezené filmy
  = dovoz filmů
  = financování
  References (6) - soubor klíčových slov
  (12) - ARTICLES
  (4) - Books
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorlegislativa
  English Descriptorlegislation, laws on cinema
  See also< stát a film
  > autorské právo
  > licenční právo
  > nabídková povinnost
  > ochranné známky
  > patenty
  > registrace filmů
  = autorské pirátství
  = dovoz filmů
  = kvóty
  = právo a film
  = státní regulace
  = vývoz filmů
  References (15) - soubor klíčových slov
  (286) - ARTICLES
  (1) - Sbírka CD a DVD
  (326) - Books
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptorpolitika a film
  English Descriptorpolitics and the cinema, political movements and the cinema
  Non-descriptorpolitická hnutí a film
  See also= cenzura
  = černá listina
  = Evropská unie a film
  = ideologie a film
  = imperialismus a film
  = kontroverzní otázky ve filmu
  = mezinárodní spolupráce
  = nacionalismus a film
  = revoluce a film
  = stát a film
  = terorismus a film
  = válka a film
  References (15) - soubor klíčových slov
  (537) - ARTICLES
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (1) - Sbírka CD a DVD
  (615) - Books
  (1) - ***nezarazeno***
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptorstátní podpora
  English Descriptorgovernment aid, subsidy, government, grants, public funding
  Non-descriptorgranty
  finanční příspěvky
  dotace
  See also< stát a film
  = financování
  References (4) - soubor klíčových slov
  (369) - ARTICLES
  (119) - Books
  subject heading

  subject heading

 6. Descriptorstátní regulace
  English Descriptorgovernment control, regulations, government
  See also< stát a film
  > daně
  > legislativa
  References (2) - soubor klíčových slov
  (49) - ARTICLES
  (6) - Books
  subject heading

  subject heading