1. Descriptortvůrčí skupiny
  See also= filmová dramaturgie
  = filmová tvorba
  References (2) - soubor klíčových slov
  (11) - ARTICLES
  (2) - Books
  subject heading

  subject heading