1. TitleDopis Tagu Gallagherovi
  Par.titleThe Letter to Tag Gallagher. Film in a Figural Standpoint
  Subtitlepohled na film z figurálního hlediska
  Author infoNicole Brenezová; přeložil Ladislav Šerý
  Author Brenez Nicole (1961-)
  Source document Iluminace  Roč. 17, č. 1 = č. 57 (2005), s. 25-41
  Doc. KindRP - Articles
  Call number35029/2005
  Databasexcla - ARTICLES
  article

  article