Number of the records: 1  

Ji.hlava [2019]

  1. Mezinárodní festival dokumentárních filmů (23. : 2019 : Jihlava, Česko)

    Ji.hlava [2019] : film catalogue : 23rd Ji.hlava international documentary film festival / [editor katalogu Matěj Metelec ; autoři filmových anotací Anna Andrlová ... et al.]. -- Jihlava : DOC.DREAM - Spolek pro podporu dokumentárního filmu, 2019. -- 567 s. : il. -- Souběžný anglický text - Adresáře - Rejstříky režisérů a filmů podle českých, originálních a anglických názvů - Katalog 23. mezinárodního festivalu dokumentárního filmu Jihlava 2019, který přináší přehled o celém programu včetně doprovodných akcí, je řazen abecedně v rámci jednotlivých sekcí. Filmové tituly obsahují základní technické údaje a stručný obsah a jsou uvedeny v českém a anglickém jazyce, včetně fotografie. Vedle soutěžních filmů katalog přibližuje tvorbu experimentálních filmů českých a evropských tvůrců, retrospektivní přehlídky filmů významných režisérů v sekcích (Mezi moři, Fascinace, Krátká radost, Svědectví, Slovenský dokumentární film60 aj.). U všech filmů jsou uvedeny filmografické údaje a obsahová charakteristika a stručný profil režiséra. -- ISBN 978-80-87150-32-0 (brož.)

    1. Mezinárodní festival dokumentárních filmů (23. : 2019 : Jihlava, Česko) 2. filmové festivaly - Česko - 2019 3. dokumentární film - země světa 4. režiséři - země světa 5. režisérky - země světa 6. katalogy

    791.633-051(100)+791.633-055.2(100)+791.229(100)+791.65.079(437.3)"2019"+(083.81)
    ABC135

Number of the records: 1