Number of the records: 1  

Mariages à l'européenne

 1. Mariages à l'européenne : les coproductions cinématographiques intra-européennes depuis 1945 / sous la direction de Paola Palma et Valérie Pozner. -- Paris : Association française de recherche sur l'histoire du cinéma, 2019. -- 314 s. : il. -- Úvod - Poznámky v textu - Autoři textů - Resumé k jednotlivým studiím - Obsahuje též: Des histoires tchèques pour les enfants allemands. Les coproduction germano-tchècoslovaques pour la jeunesse dans les années 1970 et 1980 / Pavel Skopal - Les coproductions cinématographiques franco-tchécoslovaques entre 1958 et 1970 comme moyen de relance des relations bilatérales / David Čeněk - Kolektivní monografie věnující se jednomu z důležitých a dosud neprobádaných témat v historii evropské kinematografie po roce 1945. V nové politické, ekonomické i diplomatické situaci po 2. světové válce se musel filmový průmysl v Evropě vyrovnat se silnou hollywoodskou konkurencí, s napětím mezi Východem a Západem, s potřebou integrovat technické inovace (barva, velké formáty), jakož i s nutností internacionalizace filmové produkce, distribuce a využití filmu. Jedním ze způsobů řešení je uzavírání oficiálních (tj. mezivládních - koprodukčních dohod). Po průkopnické iniciativě z roku 1946 mezi Francií a Itálií se tento model postupně šířil po celé Evropě a v různých formách je platný do současnosti. Jednotlivé příspěvky se věnují různým koprodukcím v rámci poválečné Evropy, např.: francouzsko-sovětské koprodukci (1950-1970), italsko-sovětské koprodukci (1950-1970) atp. Autory dvou příspěvků jsou čeští filmoví teoretici Pavel Skopal a David Čeněk. Skopal se věnuje německo-československé koprodukci filmů pro mládež v 70. a 80. letech seznamujících s naší historií a David Čeněk spolupráci frankofonní a československé kinematografie v letech 1958 až 1970 jako prostředku k oživení bilaterálních vztahů. -- ISBN 978-2-37029-020-5 (brož.)

  1. koprodukce - Evropa 2. mezinárodní spolupráce - Evropa 3. politika a film - Evropa - 1945-2016 4. stát a film - Evropa 5. produkce - Evropa 6. mezinárodní produkce - Evropa 7. filmová tvorba - Evropa 8. filmoví tvůrci - Evropa 9. kolektivní monografie 10. studie

  I. Palma, Paola
  II. Pozner, Valérie

  791.63(4)"1945/2016"+316.4.063.34(4)+32+791(4)+791.63(4)+791.62-026.15(4)+791.63-051(4)+791.63(100)+321+791(4)+(048.8:082)+(048.8)
  ABC135