Number of the records: 1  

„Milí soudruzi – ostrý střih“

 1. Šefraná, Věra Adina, 1982-

  „Milí soudruzi – ostrý střih“ [online] / Věra Adina Šefraná. -- 1 online zdroj : 9 barev. il. -- Rubrika: Český Film - Analýza československého filmu Můj přítel Fabián.

  In 25fps. -- Nový Jičín : [25fps], 2007-. -- ISSN 1802-5714. -- 20110225

  1. Můj přítel Fabián. 1953. film 2. filmy - Československo - 1953 3. filmové adaptace literární předlohy 4. Romové ve filmu 5. etnické skupiny ve filmu 6. otcové ve filmu 7. společnost ve filmu 8. mezilidské vztahy ve filmu 9. socialismus ve filmu 10. dějové prvky ve filmu 11. herecké obsazení 12. natáčení a realizace 13. internetové zdroje 14. články 15. analýzy

  I. 25fps. -- 20110225

  791.63(437)+791.632=025:82+(=214.58):791.23+323:316.356.4:791.23+791-5+791.23+791.635+791.62+(048.83)+002.1:004.738.5+(046)
  ABC135
Number of the records: 1