Number of the records: 1  

Živý film

 1. Živý film : digitalizace filmu Metodou DRA / Marek Jícha, Jaromír Šofr [a kolektiv]. -- 1. vyd. -- Praha : Lepton studio, 2016. -- 495 s. : il., barev. il., portréty, faksim. -- Další autoři: Jan Černíček, Karel Fliegel, Jiří Folvarčný, Martin Frouz, Klaus Fuxjager, Jan Gloc, Vladimír Hendrich, Václav Hosman, Jan Hubička, Lukáš Hyťha (ed.), Juraj Jakubisko, Ivo Mathé, Jiří Menzel, Peter Michalovič, Jiří Myslík, Miloslav Novák, Jiří Novotný, Petr Páta, Josef Pecák, Martin Piškula, Pavel Rejholec, Nikolaj Savický, Daniel Souček, Zdeněk Stuchlík, Jiří Šimunek, Martin Štoll, Stanislav Vítek, Petr Weigl, Antonín Weiser, Brian Winston, Vlastimil Zuska - Prolog, poznámky v textu, zkratky, anglické resumé, o autorech - Bibliografie na s. 457-473, rejstřík jmenný - Kolektivní monografie, která shrnuje výsledky pětiletého výzkumného projektu hledajícího metodiku digitalizace národního filmového fondu v rámci programu NAKI, seznamuje v širších souvislostech, avšak vyhrocenou a emotivně zabarvenou rétorikou, s metodou digitálně restaurovaného autorizátu (DRA), která se stala předmětem odborného sporu. Vedle statí jednotlivých expertů a tvůrců knihu doplňují rozhovory s našimi i zahraničními archiváři a filmaři (Vladimír Opěla, Jurij Norštejn, Willy Kurant, Ivo Špalj, James Mockski) a dokumenty (deklarace, kodexy, výzvy, prohlášení, memoranda a korespondence). -- ISBN 978-80-904503-4-9 (váz.)

  1. digitalizace - Česko 2. digitalizace filmu - Česko 3. digitální restaurování - Česko 4. restaurované filmy - Česko 5. preservace filmů - Česko 6. kolektivní monografie 7. výzkumné zprávy

  I. Jícha, Marek, 1959-
  II. Šofr, Jaromír, 1939-
  III. Akademie múzických umění v Praze

  004(437.33)+791:004(437.33)+7.025(437.33)+930.253:025.85(437.33)+(047.31)+(048.8:082)
  ABC135

Number of the records: 1