Number of the records: 1  

Dějiny českých médií

 1. Bednařík, Petr, 1973-

  Dějiny českých médií / Petr Bednařík, Jan Jirák, Barbara Köpplová. -- 2., upr. a dopl. vyd. -- GRADA. -- 456 s.

  Kniha přináší chronologický přehled historie českých médií na pozadí světových dějin. Zachycuje sociální a kulturní aspekty proměn tisku, vysílání a síťových médií a hlavní technologické inovace, které se na jejich vývoji podílely. V řadě samostatných medailonků připomíná významné osobnosti, jež jsou s médii neodmyslitelně spjaty. V druhém vydání knihy došlo k velkým změnám především v kapitolách o médiích v meziválečném Československu a po roce 1989. Poslední kapitola zachycuje nástup internetové komunikace a digitalizaci českých médií. Publikace je určena zejména studentům vysokých a vyšších odborných škol, učitelům mediální výchovy, dějepisu a české literatury i všem, kdo potřebují či chtějí rozvíjet svou znalost masových médií a povědomí o jejich historickém vývoji. -- ISBN 978-80-271-0553-3 (brož.) : Kč 499,00

  1. média 2. masmédia 3. digitalizace 4. kolektivní monografie 5. učební texty 6. příručky

  I. Jirák, Jan, 1958-
  II. Köpplová, Barbara, 1943-

  004+004.738.5+7.097+(07)+(035)+316.774+659.3+303.643.3:070+(048.8:082)
  ABC135