Number of the records: 1  

Živý film

 1. Živý film / Marek Jícha, Jaromír Šofr [a kolektiv]. -- 1. vyd. -- Lepton studio. -- 495 s.

  Kolektivní monografie, která shrnuje výsledky pětiletého výzkumného projektu hledajícího metodiku digitalizace národního filmového fondu v rámci programu NAKI, seznamuje v širších souvislostech, avšak vyhrocenou a emotivně zabarvenou rétorikou, s metodou digitálně restaurovaného autorizátu (DRA), která se stala předmětem odborného sporu. Vedle statí jednotlivých expertů a tvůrců knihu doplňují rozhovory s našimi i zahraničními archiváři a filmaři (Vladimír Opěla, Jurij Norštejn, Willy Kurant, Ivo Špalj, James Mockski) a dokumenty (deklarace, kodexy, výzvy, prohlášení, memoranda a korespondence). -- ISBN 978-80-904503-4-9 (váz.)

  1. digitalizace - Česko 2. digitalizace filmu - Česko 3. digitální restaurování - Česko 4. restaurované filmy - Česko 5. preservace filmů - Česko 6. kolektivní monografie 7. výzkumné zprávy

  I. Jícha, Marek, 1959-
  II. Šofr, Jaromír, 1939-
  III. Akademie múzických umění v Praze

  004(437.33)+791:004(437.33)+7.025(437.33)+930.253:025.85(437.33)+(047.31)+(048.8:082)
  ABC135

Number of the records: 1