Number of the records: 1  

Minority a film

 1. Minority a film / editor a zodpovedný redaktor Martin Kaňuch. -- 1. vyd. -- Asociácia slovenských filmových klubov. -- 203 s.

  Sborník příspěvků ze 14. česko-slovenské filmologické konference konané v Topoľčiankách (20.-23. října 2011). Hlavním tématem tohoto pravidelného výročního setkání českých a slovenských filmových historiků a teoretiků se stalo zobrazení minorit ve filmu, zejména v kontextu středoevropského kulturního prostoru. Konference se na jedné straně ideově zaměřila na analýzu uměleckých způsobů zobrazení představitelů národnostních menšin a historických událostí, které přímo a bezprostředně zasahovaly do jejich každodenního života, ale zároveň otevřela prostor i pro úvahy o širokém spektru kulturních, společenských a různě geopoliticky vzdálených menšin. -- ISBN 978-80-970420-2-8 (brož.)

  1. Česko-slovenská filmologická konference (14. : 2011 : Topoľčianky, Slovensko) 2. konference - Slovensko - 2011 3. etnické skupiny a film - Československo - Česko - Slovensko - Evropa střední 4. etnické skupiny ve filmu - Československo - Česko - Slovensko - Evropa střední 5. sociální skupiny ve filmu - Československo - Česko - Slovensko - Evropa střední 6. rasové problémy ve filmu - Československo - Slovensko - Česko - Evropa střední 7. národy ve filmu - Československo - Slovensko - Česko - Evropa střední 8. národní kultura ve filmu - Československo - Slovensko - Česko - Evropa střední 9. sborníky konferencí

  I. Kaňuch, Martin, 1973-
  II. Michalovič, Peter, 1960-

  791-5+061.3(437.6)"2011"+323.1:791(437)(437.3)(437.6)(4-191.2)+323:316.356.4:791.23(437)(437.3)(437.6)(4-191.2)+791.23(437)(437.3)(437.6)(4-191.2)+(063)
  ABC135