Number of the records: 1  

Dějiny českých médií

  1. BEDNAŘÍK, Petr - JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií : od počátku do současnosti. 2., upr. a dopl. vyd. Praha : GRADA, 2019. 456 s. ISBN 978-80-271-0553-3.