Number of the records: 1  

O Cikánech, s Cikány, bez Cikánů...

  1. BERNARD, Jan. O Cikánech, s Cikány, bez Cikánů... In MICHALOVIČ, Peter. Minority a film. 1. vyd. - Bratislava : Asociácia slovenských filmových klubov : Slovenský filmový ústav, 2012, s. 87-104.