Number of the records: 1  

romský film

 1. Descriptorromský film
  English DescriptorRomani cinema
  See also< menšinový film
  UDC791(=214.58)
  Version2
  CatalogNFA
  References (1) - soubor klíčových slov
  (1) - ARTICLES
  (2) - Books
  subject heading

  subject heading