Number of the records: 1  

výstavy

 1. Descriptorvýstavy
  English Descriptorexhibitions
  NotePokud dokument pojednává o konkrétní korporaci (studio, instituce, akce, festival ...), vytvoříme na ni autoritní záznam v souladu s platnou metodikou a dotáhneme ho do pole 601. Výše uvedené heslo užijeme jako souborné heslo a doplníme ho geografickým zpřesněním.
  UDC061.4
  Version4
  CatalogNFA
  LocationsNFA
  References (122) - ARTICLES
  (4) - Sbírka separátů
  (1) - Sbírka CD a DVD
  (220) - Books
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1