Number of the records: 1  

preservace filmů

 1. NFA Control Number(NFA-K)e-00000689
  Descriptorpreservace filmů
  English Descriptorpreservation of films, conservation of films, restoration of films
  Non-descriptorrestaurování filmů
  skladování filmů
  uchovávání filmů
  See also< filmové archivy a instituce
  > depozitáře
  > digitální restaurování
  > restaurované filmy
  = nabídková povinnost
  = nalezený film
  = nitrát
  = ztracený film
  UDC7.025, 930.253:025.85
  Version16
  CatalogNFA
  LocationsNFA
  References (7) - soubor klíčových slov
  (105) - ARTICLES
  (1) - Sbírka CD a DVD
  (175) - Books
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1