Number of the records: 1  

kategorizace filmů

 1. Descriptorkategorizace filmů
  English Descriptorrating for films, certificates, film, X-rating of films
  Non-descriptorklasifikace filmů
  mládeži nepřístupný film
  See also= cenzura
  = mládež a film
  = náboženství ve filmu
  = násilí ve filmu
  = pornografie ve filmu
  UDC791-2
  Version9
  CatalogNFA
  LocationsNFA
  References (5) - soubor klíčových slov
  (28) - ARTICLES
  (21) - Books
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1