Number of the records: 1  

Český historický film 1963-1967

 1. TitleČeský historický film 1963-1967 [rn]
  Author infoPetr Kopal
  Author Kopal Petr (1975-)
  Source document  Předjaří, S. 90-94
  NoteBibliografie na s. 94
  AnnotationPříspěvek českého historika (i filmového) Petra Kopala do sborníku Předjaří: Československo 1963-1967. Autor nejprve ujasňuje, co bylo v 60. letech považováno za historický film, zvlášť s ohledem na tematiku 2. světové války. Dále konstatuje odklon od historických látek v souvislosti s nástupem "nové vlny" a s tím související fakt, že většina tvůrců té doby neusilovala v prvé řadě o rekonstrukci minulosti, ale jednalo se spíše o nadčasové variace na téma "jedinec v soukolí moci". Tvorba 60. let také přináší: nového hrdinu - "malého člověka", např. Miloše Hrmu v Ostře sledovaných vlacích nebo Tono Brtka v Obchodu na korze; pokusy o formálně i obsahově "nový obraz minulosti" spojený s destrukcí některých mýtů (Engelchen, Ať žije republika, Kočár do Vídně). Nejvíce se Kopal věnuje kontroverznímu filmu Atentát (1964), který byl připravován už na konci 50. let, ale jeho realizaci tehdy zastavil kulturní ideolog KSČ Jiří Hendrych.
  Film Atentát 1964
  Keywords historický film. Československo. 1963-1967 * historické události ve filmu. Československo. 1963-1967 * druhá světová válka, 1939-1945 ve filmu. Československo. 1963-1967 * ideologie a film. Československo * odboj ve filmu. Československo * atentát na R. Heydricha, 1942 ve filmu. Československo
  Form. Descr. studie, stati
  UDC316.75+791(430), 791.23(430), 94(437.3)"1942":791.23(437), 94(100)"1939/1945":791.23, 791.23(437)"1963/1967", 791.224(437)"1963/1967", (049), (048.8)
  Languagecze - Czech
  CountryCS - Czechoslovakia
  Doc. KindRN - Chapters and essays
  Catal.org.ABC135 - Knihovna Národního filmového archivu
  Databasexcla - ARTICLES