Number of the records: 1  

"Nejsme HBO, jsme televize"

 1. Title"Nejsme HBO, jsme televize"
  Par.title"We are not HBO, We are Television". An Etnographic Analysis of the Group Writing of the Series The First Republic
  Subtitleetnografická analýza skupinového psaní seriálu První republika
  Author infoEva Pjajčíková, Petr Szczepanik
  Author Pjajčíková Eva
  Další autoři Szczepanik Petr (1974-)
  Source document  Iluminace, Roč. 26, č. 4 = č. 96 (2014), s. 31-55
  NoteRubrika: Články k tématu. - Resumé v angličtině. - Poznámka o autorech. - Poznámky
  AnnotationStudie o skupinovém psaní a hodnotových horizontech aktérů produkčního procesu seriálu První republika vychází z metodologie tzv. produkčních studií a etnografie kulturní produkce, zvláště pak z inspirace průkopnickou prací Georginy Bornové o produkční kultuře BBC. Na základě dlouhodobého zúčastněného pozorování a polostrukturovaných rozhovorů s hlavními tvůrci autoři ukazují, jak a proč se původní scenáristická vize drsného realistického příběhu postupně proměnila v kompromisní veřejnoprávní verzi soap opery v historických kulisách, navazujících na úspěch seriálu Vyprávěj, za ním stojí tatáž produkční firma Dramedy a zčásti tentýž realizační team. Etnografické pozorování umožňuje reinterpretovat výsledný seriál jako index kondenzující v sobě stopy proměňujícího se institucionálního prostředí veřejnoprávní televize, zvláště pak nestandardizované dělby práce a neujasněného vztahu České televize k externím producentům.
  Film První republika 2014
  Keywords seriály. Česko. 2014 * scénář * televizní tvorba * tvůrčí skupiny * televize, seriály uvedené. Česká televize. Česko. 2014 * produkce. Česko * nezávislá produkce
  Form. Descr. studie
  UDC791.63-027.575, 7.097-2(437.3), 791.632, 7.097(437.3), 791.63(437.3), (048.8), (046)
  Languagecze - Czech
  CountryCZ - Czech Republic
  Doc. KindRP - Articles
  Catal.org.ABC135 - Knihovna Národního filmového archivu
  Call number35029/2014/4
  Databasexcla - ARTICLES
  Infoe-document is available for registered users only
Number of the records: 1