Number of the records: 1  

Průmyslové autorství a skupinový styl v českém filmu 50. a 60. let

 1. TitlePrůmyslové autorství a skupinový styl v českém filmu 50. a 60. let
  Par.titleIndustrial Authorship and Group Style in Czech Cinema of the 1950s and 1960s
  Author infoPetr Szczepanik
  Author Szczepanik Petr (1974-)
  Physical description- 9 il.
  Source document  Iluminace, Roč. 26, č. 2 = č. 94 (2014), s. 5-40
  NoteRubrika: Články. - Resumé v angličtině. - Poznámka o autorovi. - Poznámky. - Citované filmy. - 9 fotogr., 3 tabulky
  AnnotationČlánek se věnuje otázkám průmyslového autorství v českém filmu v 50. - 60. letech 20. století, jejich změnám od centralizovaného výrobního systému ke skupinové a indiviudální dramaturgii a přechodu od extenzivní k intenzivní dramaturgii. Smyslem studie je formulace historicky specifických konceptů průmyslového autorství, které odpovídají vlastnostem státně-socialistického modu produkce. Autor konstruuje průmyslové a sociální podmínky, jež umožnily vznik dvou dílčích skupinových stylů, které se profilovaly prostřednictvím vzájemné diferenciace a konkurence na pozadí ustupujícího socialistického realismu 1. poloviny 50. let. Analyzuje vliv Jiřího Marka a Eduarda Hofmana na reorganizaci filmové dramaturgie a vznik, složení a činnost dramaturgicko výrobních tvůrčích skupin i parametry skupinových stylů tvůrčích skupin (TS) Karla Feixe a Bohumila Šmídy.
  Keywords filmová dramaturgie * tvůrčí skupiny. Československo. 1955-1969 * filmová tvorba. Československo. 1955-1969 * produkce. Československo. 1955-1969 * dějiny filmu. Československo. 1955-1969 * autorství
  Form. Descr. studie
  UDC791.2:792.027, 791.632(437)"1955/1969", 791.62-026.15(437)"1955/1969", 791.63(437)"1955/1969", 347.78, 791.1(437)"1955/1969", 791(091), (048.8), (046)
  Languagecze - Czech
  CountryCZ - Czech Republic
  Doc. KindRP - Articles
  Catal.org.ABC135 - Knihovna Národního filmového archivu
  URL Fulltext
  Call number35029/2014/2
  Databasexcla - ARTICLES
  Infoe-document is available for registered users only
Number of the records: 1