Record detail

Number of the records: 1  

Texty a kontexty sémiopragmatiky

 1. TitleTexty a kontexty sémiopragmatiky [rn]
  Author infoPavel Skopal
  Author Skopal Pavel (1972-)
  Source document  Otázky filmu a audiovizuální kultury
  NoteCitované filmy. - Resumé. - Bibliografie na s. 26
  AnnotationStať vymezuje pozici sémiopragmatiky v současné kontinentátlní filmové teorii, kterou nyní presentují tři hlavní proudy: transformační generativní gramatika a kognitivní věda, teorie enunciace a pragmatika. V rámci pragmatiky se zaměřuje na pole výzkumu komunikační situace, kde představuje dvě linie jednoty textu a kontextu a představitele linie "od textu ke kontextu" Francesca Casettiho a linie "od kontextu k textu" Rogera Odina.
  Person keywords Casetti Francesco (1947-) Odin Roger
  Keywords filmová teorie * filmová sémiotika
  Form. Descr. Články
  UDC(045), 791.32
  Languagecze - Czech
  CountryCZ - Czech Republic
  Doc. KindRN - Chapters and essays
  Catal.org.ABC135 - Knihovna Národního filmového archivu
  NFA Control Number(NFA-K)b-00040182
  Call number36582/1
  Databasexcla - ARTICLES
Number of the records: 1