Record detail

Number of the records: 1  

Seifert, J

  1. NFA Control Number(NFA-K)a-00047793
    NameSeifert J.
    CitationSeifert, J.: Příspěvek k theorii Lippmannovy barevné fotografie. [
    Catal.org.ABC135 - Knihovna Národního filmového archivu
    References (1) - Books
Number of the records: 1