Untick selected:   0
 1. Descriptorvýrobní náklady
  English Descriptorproduction costs
  Non-descriptorprodukční náklady
  See also< produkce
  = financování
  = nízkorozpočtový film
  = rozpočet
  References (4) - soubor klíčových slov
  (79) - ARTICLES
  (142) - Books
  subject heading

  subject heading