Další zdroje mohou být k dispozici po  přihlášení

Knihovna Národního filmového archivu

Národní knihovna Praha

Library of Congress, USA

Google Scholar

Google

Google Book

Seznam

Filmový přehled

Filmový přehled

Webový portál Národního filmového archivu

JIB

JIB

Národní portál

KKE

KKE

On-line katalog příruční knihovny kanceláře Kreativní Evropa – MEDIA