Počet záznamů: 1  

Dějiny a současnost

  1. Dějiny a současnost : kulturně historická revue Československé společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí : kulturně historická revue. -- Roč. 6, č. 1-12 (1964), roč. 25, č. 1 (2007)-. -- Praha : Nakladatelství Orbis, 1964, 2007-. -- Časopis není pravidelně odebírán - Přestávky ve vyd.: 1970-1989. Roč. 11/1969, č. 8 - časopis zastaven. Roč. 12/1990, č. 1 - časopis obnoven - Vedoucí redaktor 1964- : Zdeněk Šikl - Vedoucí redaktor 2007- : Eduard Burget, 2013: Iveta Coufalová - Vydává O. s. pro podporu historické literatury a časopisu Dějiny a současnost v produkci NLN, s. r. o. - Nakladatelství Lidové noviny. -- ISSN 0418-5129

    1. periodika

    316.722+32+930.1+(051)
    ABC135