Jednoduché vyhledávání

Prohledávané zdroje

  • Knihovna Národního filmového archivu - Katalog dokumentů (190886)

Od nového roku bibliografické záznamy filmové literatury jsou obohaceny o skeny obálek knih a obsahů nových přírůstků.

Registrovaní uživatelé Knihovny NFA mají prostřednictvím svého konta přístup k e-dokumentům (skeny článků z denního tisku, e-články, e-publikace, e-scénáře - viz limity v rozšířeném vyhledávání) a ve vzdáleném přístupu celou řadu zahraničních a domácích licencovaných filmových a mediálních databází viz kompletní přehled zde.

Omezení otevírací doby

  • má knihovna zavřeno
Národní filmový archivPraha