Zdroje

Další zdroje mohou být k dispozici po  přihlášení

Knihovna Národního filmového archivu

Národní knihovna Praha

  • Online katalog Národní knihovny obsahuje veškeré záznamy knih od r.1995 a dalších druhů dokumentů od r.1996 nebo 1997 a tzv. studijní fond (exempláře půjčitelné domů).

Library of Congress, USA

Google Scholar

Google

Google Book

Seznam

Filmový přehled

Filmový přehled

Webový portál Národního filmového archivu


JIB

JIB

Národní portál


KKE

KKE

On-line katalog příruční knihovny kanceláře Kreativní Evropa – MEDIA


ČHF

ČHF

Databáze Český hraný film 1898 - 1970


ART

ART

Oborová brána Umění a architektura